דיני תאגידים וניירות ערך

משרד אפרים ויינשטיין מעניק יעוץ משפטי איכותי ומקצועי בתחום דיני התאגידים וניירות הערך, החל מהנפקות ציבוריות והנפקות פרטיות, עבור בהשקעות הון-סיכון, מיזוגים ורכישות, וכלה במתן ייעוץ שוטף הנותן מענה לדרישות רגולטוריות המצריכות ידע משפטי ספציפי ומעמיק.

עורכי הדין במשרד אפרים ויינשטיין מעניקים יעוץ משפטי הן לחברות פרטיות והן לחברות ציבוריות בהיבטים רבים של המשפט התאגידי והמסחרי במסגרת עסקאות שונות ומגוונות. כמו כן, עורכי הדין במשרדנו הינם בעלי ידע וניסיון גם בתחומים המשיקים לתחום המשפטי, ומגלים הבנה מסחרית ועסקית נרחבת המשלבת תובנות מסחריות לצד הבנה משפטית מעמיקה המסייעים בהתוויית אסטרטגיה מסחרית מיטבית ודרכים יעילות להשגתה.

הודות לידע ולניסיוננו הרב, אנו נותנים ללקוחותינו מענה בכל שלב, הן בצעדיהן הראשונים של חברות צעירות והן במתן ייעוץ שוטף לחברות ותיקות ומבוססות. כך, אנו מעניקים ללקוחותינו יעוץ משפטי מקצועי ואיכותי הן בשלבים הראשונים הכוללים בין היתר יעוץ בדבר האופן המיטבי להקמת התאגיד, והן בשלבים מתקדמים על ידי מתן יעוץ משפטי שוטף בליווי וייצוג משפטי בעסקאות שונות ומורכבות.

תתי עיסוק נוספים

 • משרד אפרים ויינשטיין נהנה ממוניטין רב בהענקת יעוץ משפטי בתחום הון הסיכון ומייצג שחקנים שונים בזירה זו, מקומיים וזרים כאחד, בין אם קרנות השקעה, משקיעים פרטיים או יזמים. עורכי הדין במשרדנו יודעים וערוכים להתמודד עם האתגרים המשפטיים, המסחריים והעסקיים הקיימים בתחום הון הסיכון, ולהתאים לכל לקוח את המסגרת המשפטית המתאימה והרצויה.

  כך, משרדנו עוסק באופן שוטף במתן יעוץ משפטי בתחום ההשקעות הפרטיות על שלל היבטיהן, לרבות:
  • עריכה ותכנון של עסקאות השקעה
  • ניהול משא ומתן ועריכת מזכר עקרונות
  • בדיקות נאותות
  • עריכת מסמכים וניסוחם (מזכרי עקרונות והסכמים סופיים)
  • מתן חוות דעת משפטיות

  הודות לידע ולניסיוננו הרב, לקוחותינו זוכים לייעוץ משפטי מקצועי גם בעסקאות מורכבות הדורשות מיומנויות ספציפיות והבנה מסחרית מעמיקה, תוך שימוש בכלים משפטיים ומסחריים אשר מביאים את לקוחותינו לתוצאות מיטביות ולהשגת מטרותיהם העסקיות.

 • משרד אפרים ויינשטיין הינו בעל ניסיון רב ומעמיק בתחום גיוסי ההון ממשקיעים פרטיים ומלווה חברות בראשית דרכן, הן בשלבי גיוסי הון מוקדמים והן בגיוסי הון מתקדמים של חברות בוגרות יותר.

  עורכי הדין במשרדנו הינם בעלי ניסיון רב וידע מסחרי בקשת רחבה של תחומים קשורים, הדורשים מומחיות ספציפית, לרבות:
  • אינטרנט
  • תוכנה
  • טלקומוניקציה
  • מכשור רפואי
  • תקשורת וטלפוניה
  • שיווק מקוון
  • מסחר אלקטרוני

  משרדנו מייצג ועובד באופן שוטף בתחום זה הן עם יזמים והן עם משקיעים בתכנון עסקאות ועריכתן וכן בניהול משא ומתן, תוך שימוש בידע ובניסיון המסחרי והמשפטי הנרחב של עורכי הדין במשרדנו.

  עורכי הדין במשרדנו הינם בעלי ידע רב גם בתחומים המשיקים לתחום גיוס ההון, , ומגלים הבנה מסחרית ועסקית נרחבת המשלבת הבנה משפטית מעמיקה עם תובנות מסחריות המסייעת בהתוויית אסטרטגיה מסחרית מיטבית וכן בהתוויית הדרכים היעילות להשגתה.

 • עורכי הדין המקצועיים במשרדנו הינם בעלי ניסיון רב וידע מעמיק בתחום שוק ההון וניירות הערך, המסייע בהענקת יעוץ משפטי שוטף ואיכותי בעניין הנפקות ציבוריות, דרישות רגולטוריות, ליווי שוטף לחברות ציבוריות, ועוד.

  משרד אפרים ויינשטיין מייצג באופן שוטף חברות ישראליות מבוססות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב. כמו כן, עורכי הדין במשרדנו מעניקים יעוץ משפטי כולל ומקיף בתחום ניירות הערך והנפקות ציבוריות ללקוחות מגוונים, בין אם למבקשים לגייס הון, לבעלי מניות או למשקיעים, תוך ניהול ושמירה על קשר מתמיד עם הגורמים הרלוונטיים בתחום לשם השגת התוצאה המיטיבה והיעילה ביותר ללקוחותינו.

 • מתווים של עסקאות משותפות ושיתופי פעולה אסטרטגיים הינם מחזה נפוץ בימינו, לאור סביבת העסקים התחרותית הבינלאומית אשר הולכת והופכת לחלק בלתי נפרד משגרת העסקים היום-יומית במחוזותינו. אנו באפרים ויינשטיין מאמינים שבאמצעות היכרות של כלל המשתנים והיתרונות היחסיים של כל צד בעסקה, ניתן ליצור ולבנות שיתופי פעולה ארוכי טווח המביאים להפריה הדדית ולחיזוק קשרים עסקיים, ובכך למקסם את רווחתם של שני הצדדים לעסקה.

  ההשקעות המשמעותיות אשר מבוצעות על ידי כל אחד מהצדדים במסגרת עסקה משותפת מצריכות הבטחה כי המסמכים העומדים בבסיס העסקה המשותפת יעניקו לצדדים את ההגנה המתאימה והרצויה על ידי שימוש בקונסטרוקציות משפטיות שונות (לדוגמה, חברת יחיד, שותפות, שותפות מוגבלת, מנגנונים מיוחדים לשמירה על זכויות הצדדים לאורך זמן, וכיו"ב).

  אפרים ויינשטיין מלווה ומייצג לקוחות בעסקאות משותפות שונות ומעניק להם יעוץ משפטי ומסחרי איכותי, ומאפשר לשני הצדדים לעבוד במשותף למען השגת מטרותיהם העסקיות המשותפות ולחיזוק קשריהם העסקיים.

מהבלוג שלנו