דיני בנקאות

משרד אפרים ויינשטיין הינו בעל ניסיון רב ומוניטין מרשים בתחום דיני הבנקאות בישראל, ובפרט בייצוג הבנקים והמוסדות הפיננסיים הגדולים בארץ בתחומים רבים המשיקים וקשורים לתחום דיני הבנקאות.

תוך ייצוג סוגים שונים של נושים, עורכי הדין המיומנים במשרדנו הינם בעלי ידע עסקי וכושר שיפוט המסייעים להם להגעה לפתרונות, באופן יזום ומחושב, לבעיות סבוכות באופן היעיל ביותר.

המחלקה הפיננסית במשרדנו עוסקת ובקיאה בכל סוגי החובות והחיובים, לרבות ביטוח מימוני, הלוואות המירות וניירות ערך, באופן המאפשר לה להתמודד בהצלחה רבה עם בכל עסקה שלא תהא, בין אם מנקודת המבט של המשקיע ובין אם מראות עיניה של החברה המחפשת מימון.

מהבלוג שלנו