EKW מייצגים דיירים בפרויקט פינוי בינוי במסגרת תמ"א 38/2 ברמת גן

אפריל, 2016 / EKW

עורכי הדין חנן אפרים והדר יאיר ממשרד אפרים ויינשטיין ייצגו קבוצת דיירים בניהול משא ומתן ובחתימה על הסכם פינוי בינוי עם חברת ח. מיתר בע"מ, חברה בניה ויזמית נדל"ן מכובדת ומוכרת בישראל.

הפרויקט כולל פינוי של ארבעת יחידות הדיור הקיימות כיום על הקרקע, הריסתן ובנייה במקומן של בניין מגורים חדש אשר יכלול כ-40 דירות חדשות.