EKW מייצגים את חברת ווטרסיין טכנולוגיות בהליך גיוס הון

דצמבר, 2014 / EKW

עורכי הדין חנן אפרים וציפי בנג'י ממשרד אפרים ויינשטיין ייצגו את חברת ווטרסיין טכנולוגיות, העוסקת בתחום טכנולוגיות המים ופתרונות מים, בהליך גיוס הון אשר בוצע על ידי חברה תעשייתית בגיבוי של משרד המדען הראשי במשרד הכלכלה.