EKW מייצגים משקיע פרטי במסגרת הנפקה פרטית של חברת EcoCycle המחזיקה בחממת ל.נ. יזמות טכנולוגית בע"מ

ינואר, 2010 / EKW

משרד אפרים ויינשטיין ייצג משקיע פרטי, אשר השקיע 1.2 מיליון דולר בחברת אם של חברת החממה ל.נ. יזמות טכנולוגית בע"מ, במסגרת הנפקה פרטית ל.נ. יזמות טכנולוגית בע"מ הינה חממה "ירוקה", המתמקדת בטכנולוגיות סביבתיות.