מתכון להפחתת לחצים

יולי, 2010 / EKW

מאמר העוסק בתחום ההון סיכון המציע מתווה של גיוס ראשוני בהיקף קטן במקום פנייה לקרנות הון סיכון.

ראו מאמרו של עורך הדין חנן אפרים, לפיו הדרך לתעשייה טכנולוגית בריאה ועצמאית, עוברת בגיוס ראשוני קטן ולא בגיוס מקרנות הון סיכון.

download