פורטל


חשיבות מועד ואופן רישום הערות אזהרה לטובת יזם ורוכשי קצה בפרויקטים של התחדשות עירונית בעקבות פס"ד די.סי.אס

נובמבר, 2021 / EKW

האופן בו מנוסחים הסכמי התחדשות עירונית (הנחתמים חדשות לבקרים) הוא קריטי לצדדים המעורבים, שכן מכוח אותו הסכם מתבצע הפרויקט כולו (בין אם פרויקט חיזוק עפ"י […]