מסלולי השקעה של רשות החדשנות

ינואר, 2022 / EKW

רקע

אחד הצעדים המשמעותיים בחברת סטראטאפ הוא מציאת מקור מימון לחברה, הן בשלבים הראשונים של החברה (שלב ה- SEED) והן בשלבים מתקדמים יותר. כידוע, קיימים מספר מקורות מימון מקובלים בחברות סטראטאפ כדוגמת משקיעים פרטיים (אנג'לים), קרנות הון סיכון (Venture Capital Fund "VC"), אקסלרטורים, חממות טכנלוגיות ועוד. כמובן שלכל מקור מימון יש יתרונות וחסרונות ובחירת המימון נעשית על בסיס שיקולים שונים של כל חברה ויזמיה, לרבות השלב בו היא נמצאת ותחום העיסוק שלה.

כחלק מתהליך עידוד ותמיכה בחברות טכנלוגיה רשות החדשות מציעה מספר מסלולי השקעה ומענקים לחברות סטארטאפ בשלבים השונים של החברה וכן מסלולים שונים בהתאם לתחום העיסוק של החברה, כדוגמת חברות בתחום הפינטק, ביוטק וכו׳. לא למותר לציין כי לעיתים אף למיקום הגאוגרפי של החברה יש משקל בגובה המענק או המימון הניתן לחברה (באופן כללי חברות הממוקמות באזורי פריפריה נהנות מתנאים טובים יותר).

במאמר זה נסקור בקצרה חלק מהמסלולים השונים שמציעה רשות החדשנות.

מסלול SEED

 מסלול זה נועד לחברות סטארטאפ המצויות בשלבים הראשונים, כלומר חברות הנמצאות בשלב סיכון גבוה יחסית, תוך עידוד השקעות מטעם קרנות הון סיכון. כלומר, המענק שניתן לחברה במסגרת מסלול זה לא ניתן לחברה באופן עצמאי, אלא במסגרת סיבוב השקעה של החברה עם משקיע נוסף.

תנאי המענק:

– החברה טרם גייסה סכום העולה על 5 מיליון ש״ח.

– המשקיע הוא קרן הון סיכון מנוסה בהשקעות הון (״המשקיע״).

– החברה חתמה על מזכר עקרונות (Term Sheet) עם המשקיע.

– המסלול מציע מענק של עד 40% מסיבוב ההשקעה ובלבד שלא יעלה על 3.5 מיליון ש״ח.

– רשות החדשנות לא תקבל הון מניות ו/או כל זכות אחרת מהחברה.

– החזר המענק ייעשה אך ורק מתוך תמלוגים מהכנסות מהמיזם.

– למשקיע תינתן אופציה למשך 3 שנים למימוש המענק שניתן לחברה, כאשר המענק ישא ריבית שנתית של 5%. בעת מימוש האופציה המשקיע יקבל מניות בשווי שייקבע מראש. ככל והאופציה לא תמומש המענק יוחזר מהתקבולים כאמור לעיל.

אחד היתרונות הבולטים של מסלול זה הינו האופציה שניתנת למשקיע למימוש המענק שניתן על ידי רשות החדשנות. ככל והאופציה תמומש על ידי המשקיע ותחזיר את המענק, הרי שבמקרה כזה רשות החדשנות הלכה למעשה יוצאת לחלוטין מהחברה. כך, לחברה לא תהיה כל מגבלה לגבי מסחור הקניין הרוחני שלה או העברת הקניין הרוחני אל מחוץ למדינה, לדוגמא במקרה של אקזיט. ההגבלות על העברת הקניין הרוחני מהוות מכשלה עבור הרבה מאוד חברות סטארטאפ אשר רואות לנגד עיניהן את האקזיט המיוחל (ראו והשוו עם המסלול לחממות טכנלוגיות להלן).

 מסלול חממות טכנולוגיות

תכנית החממות הטכנולוגיות מאפשרת למיזמים מתאימים לקבל תמיכה כספית משמעותית לשם פיתוח המיזם.

החממות הטכנלוגיות מופעלות על ידי זיכיון הניתן לזכיין (לדוגמא: קרן הון סיכון מקומית או בינלאומית) המתקשר עם רשות החדשנות ומפעיל את מתחם החממה. הרשות מגדירה וקובעת את סכום התקציב למיזמים השונים כאשר התמיכה הכספית ניתנת הן מהרשות לחדשנות והן מצד הזכיין כהשקעה משלימה.

תנאי ההשקעה

– סכום ההשקעה נע בין 1.5 ל-2.5 מיליון ש״ח (תלוי בתחום העיסוק של החברה) למשך תקופה ראשונית של שנתיים, המהווים 85% מן התקציב המאושר. בתמורה למימון, זכאית המדינה לתמלוגים מהכנסות מהמיזם, מבלי שתקבל זכויות  בעלות כלשהן בחברה.

– בנוסף להשקעה מטעם רשות החדשנות, הזכיין משלים 15% מהתקציב המאושר, בתמורה לקבלת מניות בחברה. בנוסף, מתחייב הזכיין לספק לכל מיזם אשר נמצא מתאים לקבלת המימון מערך סיוע מקיף הכולל בין היתר: מקום עבודה פיזי ותשתיות, שירותים אדמיניסטרטיביים, הנחיה טכנולוגית ועסקית, סיוע משפטי ושיווקי, התאמה עסקית לעולם התוכן של המיזם ועוד.

– החברה ו/או היזם לא נדרשים לכל השקעה נוספת בחברה (לעומת מסלול ה- SEED כאמור לעיל).

מערך השיקולים של החברה נע על מגוון רחב של קריטריונים בטרם גיבוש החלטה למימוש המיזם באמצעות חממות טכנולוגיות. אחד השיקולים המרכזיים נוגעים לאופן השימוש בקניין הרוחני (IP) והעברתו מחוץ לארץ.

במסגרת תקנות שהותקנו לחוק המחקר והפיתוח בשנת 2012[1] נקבעו הסכומים המירביים שיש לשלם למדינה במקרה של מסחור הקניין הרוחני, ונקבע כי (1) במקרה של העברת ידע אל מחוץ לישראל אך השארת פעילות מחקר ופיתוח בישראל תידרש החברה לשלם סך של עד פי שלושה מסך המענק שקיבלה המדען; (2) במקרה של הפסקת כל הפעילות בישראל, החברה תידרש לשלם סכום של עד פי שישה מסך המענק שקיבלה החברה המדען.

מסלול ייעודי

כפי שציינו במבוא, לרשות החדשנות מסלולים ייעודיים המותאמים לחברות בתחום מסויים ובשלב שונה בחיי החברה. כדוגמא למסלול כזה נציין את מסלול תמיכה בפיילוטים בתחום הפינטק.

מדובר במסלול המיועד לחברות טכנלוגייה בתחום הפינטק המצויות בשלב מתקדם, כאשר המוצר פותח במרביתו והוא מוכן להרצה (פיילוט) בארץ ו/או בחו״ל.

המסלול מעניק מספר הטבות משמעותיות לחברה מתאימה כגון: תמיכה רגולטורית, תמיכה בקבלת גישה למאגרי מידע רלבנטיים (נתוני מסחר היסטוריים) ועוד.

תנאי המימון

– אין הגבלה על סכום הפיילוט.

– ניתן לבצע פיילוט באתר בארץ ובמקביל באתר בחו״ל.

– חברה יכולה להגיש מספר פיילוטים (בכמה סבבים), בבחינת הבקשה תיבדק בין היתר: תרומת אתרי ההרצה, הימצאות הפרויקט בשלב מתאים לפיילוט, קידום החברה למסחור באמצעות הפיילוטים וההשפעה הצפויה של התכנית על ייעול ושיפור שוקי ההון וענפי השירותים הפיננסיים בישראל

– מימון בשיעור של 50%-20% מההוצאות המאושרות.

– מימון בשיעור של 60% מההוצאות המאושרות לתוכנית בעלת פוטנציאל להשפעה יוצאת דופן (Impact) על ייעול ושיפור שווקי ההון או ענפי השירותים הפיננסיים בישראל .

– החזר המימון ייעשה מתמלוגים שתקבל החברה. יובהר כי רשות החדשנות לא תקבל הון בחברה או כל זכות אחרת מלבד הזכות להחזר המימון מהתמלוגים.

סיכום

 רשות החדשנות מציעה תכניות שונות ומגוונות המותאמות לחברות טכלוגיה. בחירת המסלול הנכון עבור כל חברה תלוי בשיקולים רבים ומגוונים. כך למשל, במסלול ה SEED יש לתת את הדעת עד כמה כדאי לחברה לגייס כבר בשלב הראשון מקרן הון סיכון לעומת משקיע פרטי.

כך, גם מסלול החממות הטכנולוגיות מעלה נקודות לגביהן ראוי לתת את הדעת: האם בתמורה להשקעה ומגוון השירותים משתלם ליזם לוותר על חלק נכבד ממניותיו? סוגיית טכניות שונות כגון מיקומו של המיזם, תוך כדי הצורך באיזון  בין מיקום הגיאוגרפי לבין התקציב, וכמובן קשיים בירוקרטיים בקבלה לתוכנית והנגשת ה-IP למשקיעים מחו"ל. כאמור מגוון השיקולים הינו רחב ומצריך מחשבה עמוקה לאיזון היתרונות והחסרונות בטרם הגשת מועמדות להצטרפות למסלול כזה או אחר שמציעה רשות החדשנות.

 

[1] תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה (שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם), תשנ"ו-1996

 

למידע נוסף אנא צרו קשר:

חנן אפרים, עו"ד ציפי בנג'י, עו"ד
משרד: 03-691-6600 משרד: 03-691-6600
אימייל: hanan@ekw.co.il  

אימייל: tsippy@ekw.co.il