הייטק בישראל בתקופת המלחמה: מענקים והקלות

אוקטובר, 2023 / EKW

הקדמה

מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" לפני כשלושה שבועות, חברות ההייטק הישראליות, בדגש על חברות צעירות המצויות בשלבים מוקדמים, סובלות מקשיים משמעותיים הן בהיבט כוח האדם והן בהיבט המימון. על מנת לאבחן במהירות את האתגר הנוכחי, ערכה הרשות לחדשנות  (להלן: "הרשות") סקר וסבב שיחות עם נציגים בולטים בתעשיות ההיי-טק וההון סיכון, בהם עלה כי יותר מ-80% מהחברות בענף נפגעו בדרך כלשהי מהמלחמה.

על מנת לסייע לחברות ההייטק הצעירות להתמודד עם המשבר המלחמתי, הרשות יצאה בשורה של צעדים המיועדים לחברות ישראליות, ובהם:

מענקים להארכת אופק השרידות

מלבד הפגיעה ברציפות התפעולית בעקבות גיוס נרחב של עובדים לשירות מילואים, למעלה מ-40% מהחברות דיווחו על קשיים בהשגת מימון, בין היתר עקב ביטול או עיכוב של הסכמי השקעה. המצב חמור במיוחד עבור סטארטאפים עם אופק שרידות קצר (התקופה שנשארה לחברה עד ניצול מלא של יתרת הכספים, להלן: "Runway") להם פחות מ-3 חודשי מזומנים בקופה – מעל 60% מהן דיווחו על קשיי מימון. חברות אלה בעלות Runway קצר, עומדות בפני סיכון ממשי להיסגר בחודשים הקרובים בהעדר מימון ו/או עזרה נדרשת.

על כן, רשות החדשנות השיקה ערוץ מענקים מהיר בהיקף של 400 מיליון ₪, שיפעל בכפוף למסלול מו"פ (ובהתאם מחויב להוראות חוק המו"פ- לדוגמה, תשלום תמלוגים ממכירות), המיועד לסייע לסטארטאפים עם אופק שרידות קצר לגשר על הפער במימון עד השלמת סבב גיוס הון הבא, במטרה להאריך את אופק השרידות של אלו.

המענקים מיועדים לחברות בשלבי צמיחה מוקדמים כדוגמת בתחילת שלב מכירות או כאלו הנמצאות בעיצומו של שלב מו"פ, בעלות נכסים משמעותיים (קניין רוחני, טכנולוגיה, צוותי עבודה, תשתיות, לקוחות וכדומה) ו-Runway קצר (עד 6 חודשים), ואינם מיועדים הם לחברות שנמצאות בתחילת דרכם (כאלו ללא נכסים) ולחלופין לכאלו שמאוד מתקדמות- אלו יכולות כמובן להמשיך ולהגיש בקשות במסלולים השונים הקיימים ברשות. אחת מהמטרות המרכזיות של המענק היא הארכת ה-Runway  לתקופה של שנה לפחות.

למעט הסנן הראשוני לעיל, קריטריונים נוספים שייבחנו, בין היתר, הם החדשנות הטכנולוגית והפונקציונאלית של המוצר, היתרון התחרותי וחוזק הקניין הרוחני, פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה, התשואה העודפת למשק הישראלי, זמינות ההון להשקעה אצל משקיעי החברות והיקף הפגיעה בעובדים ובתשתיות, מה תהיה תרומת המענק ככל ויתקבל להארכת ה-Runway, יכולת החברה והפוטנציאל להתבסס כחברה "שלמה" בישראל – הכוונה היא לחברה המנוהלת מישראל ומקיימת בארץ היקף ניכר משרשרת הערך של הפעילות העולמית (ניהול, תפעול, מו”פ, ייצור, שיווק ועוד), ובכך מביאה לתעסוקה בשכר גבוה למגוון עובדים מעבר לליבת עובדי המו”פ של החברה.

הבקשות, אותן יהיה ניתן להגיש החל מחודש נובמבר, ייבדקו באופן מהיר והתשובות יינתנו תוך 4 שבועות (ככל וההגשות בוצעו באופן תקין). נכון לעת זו, תקופת הסיוע הוגדרה לתקופת של שלושה חודשים.

גובה המענק

במסגרת ערוץ מענקים מהיר זה, ניתן לקבל תמיכה כספית של עד 50% מתקציב של עד 7.5 מיליון שח, בהגשת תוכנית מו"פ לתקופה של עד 9 חודשים. כמו כן, תוכלנה החברות לקבל בין היתר מקדמה של עד 50% מהמענק כבר עם אישור הוועדה; ו-מנגנון בדיקה ותהליך קבלת החלטות מואצים. [1] אם כן, עת שניתן לקבל "רק" עד 50% מהתקציב, יתרת הסכום נדרשת להיות מוצגת באמצעות מימון משלים (Matching).

המימון המשלים הוא מימון פרטי המשלים את המענק עד לגובה התקציב שיאושר על ידי וועדת המחקר. לדוגמה, אם הועדה מאשרת תקציב של 5 מיליון ₪ עם שיעור השתתפות של 20% (כלומר, מענק של 1 מיליון ₪), החברה תהיה חייבת להראות יכולת להשגת מימון משלים של 4 מיליון ₪ על מנת לעמוד בתנאים לקבלת המענק.

לא נדרש להציג מימון משלים בעת הגשת הבקשה, אך יש להציג מימון משלים לאחר אישור הועדה בפרק זמן של עד חודשיים (כחלק מההקלות הנוספות שיפורטו בהמשך, תקופה זו אף הוארכה ב-3 חודשים נוספים). למרות זאת, מומלץ להציג גם מימון משלים חלקי ממשקיעים קיימים ו/או חדשים, לרבות הסכם עקרונות, שכן הדבר עשוי להשפיע על הערכת הבקשה על ידי ועדת המחקר. במצב וחברה לא מצליחה לגייס את מלוא ה-Matching לאחר 5 חודשים (הכוללים את ההארכה החדשה) אישור הועדה יבוטל.

הגשת הבקשה, אישורה והפעלת תיק

ההגשה מתבצעת באמצעות המערכת המקוונת של רשות החדשנות. חלק מן המסמכים אותם יש לצרף לבקשות: טופס בקשה, תקציב הבקשה (בפורמט אקסל ייעודי עבור תמיכת רשות החדשנות), טופס ריכוז משאבים (נדרש רק במקרים בהם יש בקשות נוספות ברשות עם תקופת ביצוע חופפת), תעודת התאגדות (נדרש רק אם זוהי ההגשה הראשונה לרשות) ועוד.

לאחר אישור בקשה, תידרש החברה לעמוד במספר תנאים על מנת שתוכל היא "להפעיל את התיק". אחד המרכזיים בהם הוא הצגת מימון משלים כפי שנכתב לעיל. לצד זה, תדרש החברה לחתום על כתב התחייבות ודף תקציב (חוזה ההתקשרות מול הרשות). לאחר חתימה אלו תקבל החברה כתב אישור. מרגע הפקת כתב אישור לחברה, תשלם הרשות תשלום מקדמה כפי שקבעה הוועדה. תהליך הפעלה זה צפוי לארוך שבועיים (במינימום), והכל כמובן תלוי בזמינות החברה.

טיפים להגשה

יש לוודא כי רוכזו ומולאו כל המסמכים הנדרשים. לוודא כי טופס הבקשה הראשון ותקציב באקסל מולאו כנדרש (הם החומר הראשון שהרשות תפגוש כאשר בוחנת היא בקשה).

יש להגדיר את תקופת הביצוע – פרק הזמן בו הרשות לחדשנות יכולה להכיר בהוצאות המו"פ המאושר. תקופת הביצוע לא יכולה לעלות על 9 חודשים ויכולה להתחיל לכל המוקדם מהחודש בו מוגשת הבקשה השלמה. בעת ההגשה יש להגדיר את סכום התקציב המבוקש מהרשות, בהתאם לתקרה כמובן של 7.5 מיליון.

כאמור, לשלב זה תקופת הסיוע הוגדרה לתקופת של שלושה חודשים. מכיוון ובשלושת חודשים אלו ישנם 7 תאריכי חיתוך שונים לשם הגשת בקשה, המלצתנו היא לקחת את הזמן, לוודא כי כלל המסמכים נמצאים ברשותכם וכי הנכם עומדים בקריטריונים הנדרשים, ולאחר מכן לבצע הגשה פעם אחת, ובצורה מסודרת.

דחיית מועדים בתוכניות מענקים אירופאיות

במקביל, רשות החדשנות פנתה לאיחוד האירופי ולמנהלי תכנית הורייזן בבקשה לדחות מועדי הגשה בתוכניות המענקים היוקרתיות EIC Accelerator ו-Pathfinder Challenges. האיחוד האירופי נעתר לבקשה, כך שמועדים אלו הוארכו בכ-20 ימים לערך לכל מסלול, מה שנותן "אורך נשימה" נוסף של מספר שבועות לחברות הישראליות להגיש בקשות למענקים של עד 2.5 מיליון יורו.

הקלות נוספות לתעשיית ההייטק

בנוסף, אישרה רשות החדשנות שורת הקלות וצעדים תומכים לחברות ההייטק, במטרה לסייע להן לעבור את תקופת הלחימה. חשוב לציין כי הקלות אלו יחולו על כלל לקוחות הרשות ללא קשר למיקום, גודל או מסלול ההטבה. ההקלות אושרו בתוקף מידי ולמשך 3 חודשים (שתחילתה ב- 18/10/23), ובהן (רשימה חלקית):

  • הארכת מועדים להגשת מסמכים ודיווחים (לרבות הגשות תיקונים והבהרות, הצגת מימון משלים, הגשת דוחות תקופתיים וכיו"ב);
  • הארכה של 3 חודשים להצגת Matching;
  • אפשרות לדחייה או פריסה של תשלומי תמלוגים וחובות אחרים;
  • אי עיכוב תשלומים לחברות עם חובות קטנים (בסכום שאינו עולה על 10,000 ₪ בגין תקופת דיווח אחרונה בלבד);
  • גמישות רבה יותר בבקשות לשינויים בתוכניות מאושרות.

מילות סיום

גם בימי רגיעה, גיוס הון לחברות הזנק/סטרטאפ הינו תהליך מורכב ולא קל, אשר אורך לא מעט זמן ובמהלכו חווים לא מעט קשיים ואתגרים. בעתות משבר, הקושי בגיוס הון גדל שבעתיים, וחברות רבות ניצבות בפני משקיעים אשר יושבים על הגדר וממתינים עד אשר יעבור זעם. עבור חברות רבות, תקופת ההמתנה יכולה להיות קטסטרופאלית בהיבט של תזרים המזומנים, והצורך בתשלומים לעובדים ולספקים.

נראה כי רשות החדשנות מבינה היטב את המצוקה של חברות ההזנק בימים אלו, ופועלת ביעילות כדי לספק מענה הולם, אולם האתגרים רבים וקשים. חשוב לציין כי גם עם פרוץ המלחמה ההייטק הישראלי היה בתקופה לא קלה בין אם כתוצאה מהאטה כלל-עולמית, אי-יציבות פוליטית בישראל, היחלשות השקל ומעקב שלילי בסוכנויות הדירוג.

לאור כלל האמור לעיל, נראה כי הסיוע יצטרך כנראה להתרחב ולהתעבות, ולהתמשך עוד זמן רב לאחר סיום הלחימה, על מנת לאפשר להייטק הישראלי לצאת מחוזק ממשבר זה.

[1] למידע נוסף אודות קריטריונים והטבות ראו: https://innovationisrael.org.il/route/fasttrack/#about_route

 

למידע נוסף אנא צרו קשר:

חנן אפרים, עו"ד עופר ענבר, עו"ד
משרד: 03-691-6600 משרד: 03-691-6600
אימייל: hanan@ekw.co.il אימייל: ofer@ekw.co.il