אכסניות תרמילאים – "הוסטלים"

יוני, 2022 / EKW

אכסניות תרמילאים – "הוסטלים"

מבוא

העשור האחרון, להוציא את תקופת מגיפת הקורונה שפקדה את העולם, התאפיין בגידול משמעותי בהיקף הפעילות של ענף המלונאות בישראל. לאור הביקוש הרב נוצר מחסור במקומות לינה בחדרי אירוח. על מנת לנסות לגשר על המחסור משרד התיירות וכן רשויות מקומיות בארץ מנסות לעודד הקמה והרחבה של מספר מקומות לינה באמצעים שונים, כגון: הענקת מענקים של משרד התיירות, מתן היתר לשימוש חורג על ידי הרשות המקומית ועוד.

אחד הסוגים של "מתקני אכסון תיירותיים" (זהו המינוח המקצועי) שתופס תאוצה בשנים האחרונות הינו אכסניות תרמילאים וכפי שנהוג לכנות אותם "הוסטלים", וזאת כמענה לביקוש הגובר למתקני לינה מוזלים.

כמו כל מתקן אכסון תיירותי, גם לאכסניות תרמילאים יש דרישות של רגולציה, וכן תקנים פיזיים שיש לעמוד בהם. במאמר זה נתמקד בתקנים ובדרישות הפיזיות שמציב משרד התיירות לאכסניות תרמילאים.

תקנים פיזיים של אכסניות תרמילאים

חוברת התקנים הפיזיים שמפרסם משרד התיירות קובעת ומגדירה סוגים שונים של מתקני אכסון המוכרים ומאושרים על ידי משרד התיירות.

המטרות המרכזיות של התקנים הפיזיים הינן: (1) אבטחת האיכות הפיזית של מתקני האכסון התיירותי לסוגיהם ורמותיהם וזאת על מנת להבטיח כי המוצר המלונאי יהיה ברמה נאותה, התואמת את הסטנדרטים המקובלים ברוב מדינות המקור של התיירות הנכנסת לישראל והמדינות בהן מבקרת תיירות יוצאת מישראל; (2) קביעת אמות מידה ליזם המעוניין לתכנן ולהקים מתקן אכסון תיירותי; (3) שמירה על עתודות הקרקע בייעוד מלונאי; ו-(4) תמיכה ממשלתית באמצעות הענקת הטבות ומענקים במסלולים שונים במקרה של הקמה ו/או הרחבה ו/או הסבה של מתקני אכסון תיירותיים (עוד בעניין זה ראה מאמרנו "תמריצים לפיתוח ענף המלונאות", פורסם בנובמבר 2020).

התקן הפיזי של אכסניות תרמילאים גובש כאמור כמענה לביקוש של מקומות לינה מוזלים עם עלויות בניה ותחזוקה נמוכות כאשר קהל היעד הוא תיירים יחידים.

חשוב לציין כי לצורך המרת מבנים קיימים אשר בעבורם מבוקש לשנות את ייעודם לאכסניות תרמילאים ושיעברו התאמות מבניות, תינתנה הקלות על ידי משרד התיירות בתאם לשיקול דעתו של המשרד, בהתאם כמובן למבנה הקיים, להתאמות הנדרשות והמבוקשות, המיקום של האכסניה ועוד.

באופן כללי, המבנה הפיזי של אכסניות תרמילאים מאופיין בחדרים עם חללים גדולים יחסית על מנת שמחד יהיה ניתן להכיל מספר מיטות בכל חדר אך שיהיה מרווח מספיק מאידך. בנוסף, יש לשלב את החדרים עם פתרונות קומתיים לחדרי רחצה ושירותים בקומה וכן ביחס לשטחים ציבוריים.

להלן מספר דרישות פיזיות שנקבעו על ידי משרד התיירות לאכסניות תרמילאים:

חלל השינה

– קיבולת מינימלית באכסניה –  25 מיטות.

– חישוב שטח החלל וצפיפות המיטות ייעשה בהתאם למפתח הבא: 3 מ"ר למיטה בודדת ו-4 מ"ר למיטת קומותיים.

– שטח חלל השינה לא יפחת מ- 8 מ"ר ובכל מקרה לא יהיו פחות מ-3 חללי שינה באכסנייה.

– יותרו עד 25 מיטות בחלל אחד.

– לפחות 50% מהמיטות יהיו בחדרי Dorms (חדרים הכוללים לפחות 4 מיטות).

– ציוד נדרש בחללי השינה – פתרון אחסון (כגון לוקרים כמספר המיטות בחלל השינה), שקעי חשמל, מנורת לילה.

חדרי רחצה ושירותים

– יש לשלב פתרונות של חדרי רחצה ושירותים משותפים לכל קומה.

– חדרי הרחצה יבטיחו פרטיות (נעילה לכל תא שירותים).

– המפתח לשטח חדרי הרחצה המשותפים הינו 0.5 מ"ר למיטה.

– בחדרים הכוללים חדרי רחצה ושירותים צמודים, שטח חדרי הרחצה לא יפחת מ-2.5 מ"ר.

שטחים ציבוריים

– על האכסניה לספק מרחב משותף בו לא תותר לינה, כגון: אזור אוכל, אזור ישיבה, אזור משחקים, פינות מחשב וכו'. השטח יכול להיות מחולק למספר חללים ייעודיים או שטח אחד מרוכז.

– על האכסניה לספק מטבח משותף לבישול עצמי.

– באחריות האכסניה לספק פתרונות למתקני כביסה וייבוש בשירות עצמי.

שטחים מינימליים  – שטחים של לובי האכסנייה, משרדים, ושטחים ציבוריים יהיו בהתאם למספר המיטות באכסנייה.

עוד חשוב לציין בתמצית את נושא דירוג המלונות בישראל. נזכיר כי שיטת דירוג הכוכבים נכנסה לתוקף באמצע שנת 2013. מדובר בשיטה וולונטרית אשר ההשתתפות בה הינה בשיקול דעתו הבלעדי של המלון. ברם, יישום השיטה עבור סוגי מלונות ומתקנים אכסון תיירותיים מסוימים כגון אכסניות תרמילאים ואף מלונות בוטיק הינה בעייתית. הקושי טמון בעיקר בכך שהקריטריונים הקבועים לצורך הדירוג, רלוונטיים בעיקר למלונות גדולים ואין בהם כדי לשקף באופן מלא ואמיתי את רמת השירות שמלון בוטיק לדוגמא מציע לאורחיו, וממילא שיטת הדירוג כלל לא מתייחסת לאכסניות.

שיטה זו של דירוג המלונות לא הצליחה ואף נחלה כישלון כאשר רק אחוז קטן מתוך כלל המלונות הגישו בקשות לדרג את בית המלון. ממילא, כיום, הנטייה הרווחת בארץ ובעולם היא לדירוג שמבוסס על ביקורת גולשים, שיטה שהחלה באתרי תיירותיות מובילים בעולם כגון TripAdvisor, hotels.com. כמובן שבאתרים אלו ניתן למצוא דירוגים לכל סוגי המלונות, לרבות אכסניות תרמילאים.

סיכום

יש חשיבות רבה לעמידה בתקנים הפיזיים שמפרסם משרד התיירות בכל מתקן אכסן תיירותי, ביניהם אכסניות תרמילאים, וזאת בשני היבטים מרכזיים: אחד, עמידה בתקנים של משרד התיירות אשר משדרת כי האכסנייה עומדת בסטנדרטים מסוימים שנקבעו על ידי משרד התיירות (כפי שצויין לעיל, בקביעת התקנים משרד התיירות נשען גם על סטנדרטים של רוב המדינות מהן מגיעים רוב התיירים), שנית, קיימת חשיבות קריטית לעניין התמיכה הממשלתית וקבלת מענקים של משרד התיירות במקרה של הקמת אכסניית תרמילאים, שהרי אי עמידה בתקנים של משרד התיירות עלולה לסכל את זכאות היזם הבונה את האכסניה לקבלת מענקים.

 

 

לפרטים נוספים:

חנן אפרים, שותף                       ציפי בנג'י, עורכת דין בכירה

טלפון: 03-691-6600                   טלפון: 03-691-6600

אימייל: hanan@ekw.co.il        אימייל: tsippy@ekw.co.il