השקעה באמצעות הלוואה

ינואר, 2009 / EKW

מאמר בעניין המגמה הרווחת כיום בתחום הון הסיכון, לפיה יש להשקיע בחברה באמצעות הלוואה, ולא באמצעות רכישת מניות.

ראו מאמרו של עו"ד חנן אפרים ממשרדנו, המפרט מהם היתרונות הגלומים במהלך זה הן מבחינת המשקיע והן מבחינת החברה, וכיצד הוא מתבצע.

download