דיון קצר בסוגיות פרויקטים של פינוי בינוי במתחמי תעסוקה, מסחר ומלאכה ותיקים

יוני, 2016 / EKW